Hakkımızda

Nanotek Test Ölçüm şirketi Ankara merkezli test ölçüm, kalibrasyon ve bakım onarım konularında 30 yılllık tecrübeye sahip kişilerce kurulmuştur.
Şirketin ana faaliyet alanını genişletmek adına İstanbul Şube yapılanmasına gitmesi planlanmış, böylelikle TS EN ISO/IEC 17025 standartlarını karşılayan Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı olarak hizmet vermesi amaçlanmıştır.

2019 yılı başlangıcı ile Nanotek Kalibrasyon İstanbul Şube Laboratuvarı, elektriksel ve rf ölçüm büyüklüklerinde akredite, optik ölçüm büyüklüklerinde ise izlenebilir kalibrasyon hizmeti vermektedir.


Kalite Politikamız

Hedefimiz, yönetimsistemimizin, TS EN ISO/IEC 17025 standardının gereklerini yerine getirmesini sağlayarak, bu standarda uygunluğunu sürekli olarak kontrol etmektir.

NANOTEK Laboratuarı, verilen hizmetlerde ortaya çıkabilecek problemlere ivedi çözüm sağlamak adına, konu ile ilgili iş gücünün tamamını sorunlara kanalize eder.  Yaratıcılığı, girişimciliği ve sorumluluk duygusunun etkin olmasını teşvik eder ve çalışanlar arasında yapılan işten gurur duyulması için gerekli ortam ve şartları oluşturur.

NANOTEK Laboratuarı, onaylanmış, kabul görmüş cihaz, techizat, talimat, yöntem ve yönetim ile müşterilerin bekledikleri kalite seviyesini temin edeceğini garanti eder. NANOTEK Laboratuarı, yapılan kalibrasyonlarda müşteri ile mutabık kalınan kalibrasyon yönteminin uygulanacağını; ölçümlerde, sertifikada belirtilen referans cihazlarının kullanılacağını ve verdiği kalibrasyon hizmetlerinin, Ulusal veya Uluslararası Metroloji Enstitüleri üzerinden SI birimlerine izlenebilir olmasını temin eder.

NANOTEK Laboratuarı yönetimi, kalibrasyon çalışmalarında görev alan personelin, iç eğitim programları ile Laboratuar yönetimsistemi dokümantasyonunu öğrenmelerini sağlar, görevlerinde, sistemde yer alan  politika ve prosedürleri uygulamalarını temin eder. NANOTEK Laboratuar yönetimi, tüm personelinin bu kalite politikası gereklerini anlayıp uygulama bilincinde olduğunu taahhüt eder.