Optik ve OTDR Kalibrasyonu

  • Optik Lazer Kaynak Kalibrasyonu (-60 dBm)
  • Optik Güç Ölçüm Kalibrasyonu (900 nm ile 1700 nm arası)
  • Optik Zayıflatıcı Kalibrasyonu (-60 dBm’e kadar)
  • SDH/PDH Kalibrasyonu (Elektriksel ve Optik olarak)
  • OTDR Kalibrasyonu (1310 nm – 1550 nm)